Rólunk Mindent


A Szövetségről
 

A Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége 1994-ben alakult azzal a céllal, hogy gondjaikat, problémáikat összefogással, közös erővel oldják meg. A szövetséghez csatlakozott községek túlnyomó része a hazánk kistáji besorolásában Borsodi-dombságnak nevezett területen található, a Sajó és a Bódva közötti kistájcsoport tagjaként. Hajdan két megyéhez: a történelmi Gömörhöz és Borsodhoz tartoztak az itt megbúvó falvak.

Természeti adottságait tekintve tipikus dombvidék, változatos, érdekes felszínnel, erdőkkel, vizenyős völgyekkel és rétekkel, kevés megművelhető földterülettel. Felszíni vizekben viszonylag szegény, legnagyobb vízfolyása a Szuhafő közelében eredő és Mucsony alatt a Sajóba ömlő Szuha patak. Természetes eredetű tavai nincsenek, néhány volt külszíni bánya gödre azonban tóvá alakult, melyek ma jó és kedvelt horgászó helyek (Rudabánya, Ormosbánya, Kurityán, Izsófalva, Sajókaza). Az erdők vadban gazdagnak mondhatók, ezért a Borsodi-dombság jó vadászterület hírében áll.

A lakosság kevés munkalehetőséget talál a bányák megszűnése óta, ezért sokan ingázni kénytelenek. Sajnos a munkanélküliek aránya igen magas. A legtöbb család háztáji gazdálkodással igyekszik kiegészíteni jövedelmét.

A vidék még ma is viszonylag zárt, ezért a falvak mind tárgyi, mind pedig szellemi vonatkozásban sok archaikus vonást őriznek, ami miatt a néprajzkutatók szívesen végeznek itt kutatásokat. Különösen a volt gömöri községek szolgáltatnak számukra értékes adatokat.

Műemlékekben sem mondható szegénynek a táj, különösen a rudabányai és a zubogyi gótikus református templom, valamint a kurityáni pálos kolostorrom (XV. sz.) érdemel figyelmet. Kultúr- és irodalomtörténeti nevezetességei is vannak a vidéknek, például Rudabányán született a híres író, gróf Gvadványi József (1725-1801). Izsófalva, a hajdani Disznóshorvát, Izsó Miklóst (1831-1875), a magyar nemzeti szobrászat megteremtőjét adta a hazának. Rudabányán működik az országos gyűjtőkörű Érc- és Ásványbányászati Múzeum, és még sorolhatnánk a vidék érdekességeit, nevezetességeit.

Biztosak vagyunk abban, hogy akik eljönnek hozzánk, kellemesen fognak csalódni. Az aprófalvak utcáit járva, az erdők hűvösében barangolva, vagy éppen a magaslatokról a messzeséget kémlelve ember és táj egymásra találásának ritkán adódó, meghitt pillanatait élhetik át.
 

 

Tovább >>> Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége ALAPSZABÁLYZAT