Tájékoztató a családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására kiírt pályázatról 2012 év

Az Emberi Erőforrások  Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 2012. évben pályázatot hirdetett Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására.

A pályázat célja olyan családbarát munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát programok támogatása, melyek elősegítik a munka és magánélet összeegyeztetését, a családi, magánéleti és munkahelyi kötelezettségek összehangolását.
A pályázat nyertesei jogosulttá válnak a „Családbarát Munkahely” cím használatára is a támogatási szerződésben meghatározott feltételek szerint.

A családbarát program megvalósításának főbb szempontjai: a rugalmas munkaszervezés, a szabadságolási eljárások, a bérezés, a képzések, a kisgyerekes szülők támogatása, a férfi munkavállalók szülői szerepeinek megerősítése, a gyermekek napközbeni felügyelete, az idős, beteg hozzátartozók és a már nyugdíjas korábbi munkavállalók támogatása, a juttatások, az egyéb szolgáltatások, a szervezeti dokumentumok, a szervezeti kultúra, a szervezeti stratégia, a marketing és a kommunikáció, a társadalmi felelősségvállalás, a humánpolitika, a menedzsment területén megjelenjen és érvényesüljön a szervezet családbarát módon történő működése iránti elköteleződése.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 2012. évben 23.000.000.-Ft volt.
A pályázaton legfeljebb 2.000.000.-Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető, amely elszámolható az összes költség 100%-ig. Saját forrás biztosítása nem kötelező.
A támogatás felhalmozási kiadásokra és használt eszköz vásárlására nem fordítható.

A pályázat keretében támogatás nyújtható kizárólag a program, projekt megvalósításához szükséges anyagköltségekre (pl.: szakkönyvek), szolgáltatásokra (pl.: részvételi díj, bérleti díj, posta, telefon, étkezési költség, stb.), azaz dologi kiadásokra, továbbá bérköltségekre és egyéb személyi jellegű kifizetésekre; tárgyi eszközök költségeire, beszerzéseire.
A támogatás folyósítása előfinanszírozás formájában történik. A támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatók el, melyek teljesítésének a támogatási időszakon belül meg kell történnie.

A pályázók köre:
- kisvállalatok
- középvállalatok
- nagyvállalatok
- költségvetési szervek
- továbbá a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelő Rendszerében regisztráltak.

További információk:

- A támogatási időszak a pályázatban megjelölt, 2013. január 1. és 2013. május 31. közé eső időszak.
- Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthatott be.
A pályázati díj 5.000.-Ft. volt.
- A 2012. évben benyújtott internetes pályázatok beadási határideje : 2012. november 5. 23.59 óra volt.
- Határidőben benyújtottnak minősült az a pályázat, amely a Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került.

A 2012. évi Pályázati Felhívás és Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt képezték a pályázati dokumentációt és tartalmazták a pályázáshoz szükséges összes feltételt.
A pályázatot kizárólag elektronikus úton az internetes pályázati űrlap és a megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával együttesen kellett benyújtani.
A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kellett magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kellett egy érvényes elektronikus levélcímmel.

A pályázatokkal kapcsolatos döntések a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma  és a www.ncsszi.hu honlapokon kerültek közzétételre.

2013. évre vonatkozóan még nem jelent meg pályázati felhívás.