A pályázat megvalósítása során alkalmazott módszerek, technikák és tapasztalatok rövid összefoglalója

szbtszfejlec

"Szenior tudásgazdálkodás"- Családbarát Ország 15' "C" komponense- az idősekért "Nemzedékek Együttműködéséért"

A pályázathoz csatolt egyesületünk tevékenységének bemutatása, összhangban a program céljaival.

Az Egyesület 29 településen szerteágazó közösségi, családokat támogató, esélyegyenlőséget segítő tevékenységeket, programot, önkéntes munkát végez. Magyarország Borsod- Abaúj- Zemplén Megye egyik leghátrányosabb kistérségében, több mint 20 éve. A "Szenior tudásgazdálkodás" nyertes pályázatának megvalósítása során az Egyesület Alapszabályában lefektetett célok, valamint a tagtelepüléseken jelenlévő időstársadalom és a fiatal korúak, nemzedékek minél szélesebb körének együttműködés erősítését az egymástól különböző okokból eltávolodott generációk közeledését, egymás emberi értékekre való odafigyelést, tiszteletbe való tartását.

Az előadók a közösségi találkozók érdemi tartalommal erősítették a generációk közötti kapcsolatok szükségességének megerősítését, az idősek tudásának, élettapasztalatának, szakmai rutinjának felismerését, elismerését és elismertetését a " Szenior tudásgazdálkodást".

A pályázati programok megvalósítása keretében érték teremtődött azáltal, hogy hozzájárult a családbarát, helyi kistérségi gondolkodás népszerűsítéséhez ( honlap, helyi Tv, facebook, közös rendezvény) a család idősebb és fiatalabb tagjainak tesi-lelki egészségfejlesztéshez, az időskori aktivitás és közösségi "hasznosság" megtartásához és idősek családonbelüli szerepének erősítéséhez, ez egyéni életviselési képességek és kompetenciák fejlesztéséhez, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének javításához, melyek ösztönzik a generációk közötti együttműködést.

Az életkor meghosszabodásával új életszakasz keletkezett - Felnőttkor és az Öregkor között, egy hosszú egyre hosszabb "tranzit" kor- 50 év felett.

Ennek az új életszakasznak nincs még használható Társadalmi órarendje: identitása, feladata, rutinja, követhető mintái.

-------------------------------I------------------------------------------I-----------------------------------I-------------------->

        Ifjúkor                                          Felnőttkor                           Szenior(Idősödés) kor     Öregkor

               képzés kora         -       munkavégzés kora     -                       nyugdíjazás kora


A pályázat keretében megvalósított programok összefoglalása:

Szakmai elgondolás:

Az idősödők tudásának, élettapasztalatainak, szakmai rutinjának felismerése és elismertetése a szenoir tudásmenedzselés, tudásgazdálkodás-stratégiai jelentőségét, elodázhatatlan szükségességét erősíteni, milyen tudás- önkéntességi programok lehet erős létjogosultsága.

A programok összefoglalása:

A megvalósítást szakmai csoport előkészítésével ütemterv szerint történt, melyben a helyi szociális, egészségügyi, oktatási és egyéb civil egyesületek amatőr művészek, szenior sportolók vettek részt. Nemcsak a pályázatban vállalt programok megvalósítása, hanem az együttműködés szakmai hálózatának a kialakítása is fontos volt, melyhez a pályázat keretet adott.

Az így felkészült csoport a napi munkáján túli sz időskorúak családi problémáin túl igyekezett választ adni a közösségi találkozókon az aktuális kérdésekre.

A programok megvalósításában résztvevők:

Bánhorváti- Mucsony, Nagybarca Szociális, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Sajókazai Nappali Szociális Központ, Szociális Szolgáltató központ Rudabánya.

A fenti intézményekhez tartozó településeken került sor a pályázati felhívás „C” kategória célkitűzésének. A program célcsoportja elsősorban a hátrányos helyzetű, több generációs családok, akik között mind a 60 éves feletti, de a 35-40 évesek -20-35-0-20 éves korosztályok tagjai megtalálhatóak.

Az idősödő és az idős emberek aktivitását, egészségmegőrzését, életminőség fejlődését támogat társadalmi környezet térségi, települési szintű kialakítását.

2. fontos programelem tartalmazta egyrészt a megfelelő informálás és motiváció által elérni azt, hogy az idős korosztály minél szélesebb körű tájékoztatásban vehessen részt, ezzel hozzájárulva a betegségek kockázatának alacsony szinten való tartása, a nyugdíjba vonulás után felszabaduló idő és energia hasznos eltöltése az egyén számára, önmegvalósítási sikert jelentsen.

Az idősekről, az idősödésről kialakult negatív szemlélet megváltoztatása két vagy több generációk találkozásával közös megjelenítésben ráébresztve a fiatal generációt arra, hogy az idősek olyan tudás és tapasztalat birtokában vannak amelyek éppen annyira fontosak a mindennapi életben való eligazodáshoz, mint a fiatalok által birtokolt már-már természetesnek tekinthető készségek. A szemlélet tehát más: a fiatal generációval megértetni, nem sajnálatból, kötelességből lehet csak „tisztelni, segíteni” az időseknek, hanem mint bármilyen más egészséges kapcsolatban az adok-kapok egyensúlya érvényesül. Az idősek számára ez jelenti az igazi társadalmi integrációt.


Programok

  1. Társadalmi szemléletváltás elfogadása

Az Egyesület honlapján, a helyi Tv-ben rendszeresen megjelentek a programok, melyek keretében jelentettük meg, hogy a ma élő idős nemzedék, nem csupán adófizetőként, munkavállalóként, vagy valamilyen kisebbség képviselője, hanem „nemzeti tudás, vagyon” amit menedzselni kell.

A noha a mai magyar társadalomban vannak égetőbb tudáskormányzási kihívások (kivándorlók tudásvagyon vesztés) minél hamarabb szükséges a párbeszéd elindítására a szenior tudásvagyonában lévő lehetőségekről, hiszen a tudásvagyon egy szelete az idős korosztályban tárgyiasult az élethosszig tartó tanulással a tudásvagyon egyre színesebb, összetettebb.

  1. „ Nagyim és én” fotópályázatgalery

A pályázat keretén belül önkéntes és kölcsönösen gondolkodó és cselekvő segítséggel fotókkal mutatták be a pályázaton résztvevő generációk társadalmi szociális helyzetüket, környezetüket, öltözködésüket, divatot életkorukhoz alakítva fotókkal illusztrálva.

A kiállított pályázatok a közösség zsűrije minősítette, melyben szerepet játszott a vissza emlékezés, a családon belüli emlékek, felidézés a társadalmi rendszerek történelmi felelevenítése, a múlt és a jelen találkozása.

  1. Fiatalok időseknek szóló „előadásai”galery

Szülők, nagyszülőkkel találkoztak gyerekeik, unokáik, akik a XXI. század informatikai eszközeiről, mint tudáshordozó kezeléséről tartottak előadást, bemutatót.

A generációk találkozása a „tudás” egyes kontextusaiban milyen jellemző sajátosságai vannak a sajátos társadalmi csoportoknak, melyekre stratégiai kitörési pontok építhetőek. A szenior korosztály számára napjaink internetes technika világában a családtagok nemzetközi munkavállalási lehetőségei, a korszerű ipari fejlődés, a tudomány milyen fontos érték nem csak a fiatalok, hanem az idős korosztály számára is fontos az élethosszig tanulás, a kölcsönös tudás átadás, birtoklás. (internet, számítógép, tablet, mobil, okostelefon stb.)

A XXI. század társadalmi fejlődése generációk közös programja is.

  1. AZ „én szakmám” idősek fiataloknak való előadásgalery

Nemzedékek közötti együttműködés, segítségnyújtás, pályaválasztásra való felkészítés, képességek felismerések.

Szülők, nagyszülők találkoztak interaktív beszélgetés módszerét alkalmazva beszéltek gyerekeiknek, unokáiknak választott szakmájukról.

A találkozások színesek, érdekesek és érdeklődőek voltak.

Több szakmát képviselők között jelen volt a kereskedő, a vasutas, a rendőr, a tanár, a védőnő, a óvónő, a bányász, az orvos, a szakács stb. Volt akit alapszakmája elkísért nyugdíjazásáig, volt aki több szakmát is elsajátított élete útján.

Napjainkban olyan gazdasági, társadalmi változásokkal találkozunk, melyek alapvetően változtatták meg a munka világát. A hagyományos munkavégzés helyét a megújult technológiák és informatikai rendszer váltotta fel, amelyek átképzés, innováció hiányában kiszorítja az idősödő korosztály a munka világából.

A közös élet- és munkatapasztalat megosztása ráirányítja a figyelmet, hogy az aktuális technikai, technológiai kihívások sem nélkülözhetik az empirikus munkatapasztalatokat, minden szakma értéke a felhalmozott tapasztalat, mely a „jövő záloga”. Fontos, hogy megbecsüljük és tegyünk érte.

  1. Térség kortárs művészeivel való találkozás

Az Egyesület tagtelepülésén élők szorosan kötődnek a szén és vasérc bányászathoz. A szakma kulturális értéke számos művészeti ághoz kötődik, mint pl. festők, grafikusok, gravírozók, fafaragók, fotó, goblein, zene, írók, költők alkotásaira jellemző volt, hogy velük született tehetségből vált szenvedélyé, munkájuk, szabad idejüket áldozták a közösség közkincsé bocsájtására.

Szívesen találkoznak klubokban, kiállításokon az érdeklődő közönséggel.

Alkotásai szorosan kötődnek a bányász településeken élőkhöz, a bányászhoz, a táji, földtáji értékeihez, népi hagyományokhoz. Tudásukat szívesen osztják meg a tehetséges fiatalokkal.

  1. Generációk közötti híd, kapocs kialakításgalery

A ma ifjúságának egy jelentős hányada szívesen hallgat zenét, találkozik kiváló sportolókkal. Olyan hagyományos sportágak szenior világ és Európa bajnokokkal találkoztak felső tagozatos általános iskolai tanulók, akik súlyemelő és birkózó sportágban a halhatatlanok között vannak, illetve a jazz zene szerelmese.

A fentiek életmódját, életútját, sikereit és kitartó személy munkájukat ismerhettek meg a fiatalok. Nem csak beszéltek önmagáról a sportról, a zenéről, de be is mutattak néhány szakmai titkot. A sport és zene gyermekkorunktól kísérője az életünknek. kihangsúlyozzák a veteránok, hogy a fegyelem, a kitartás, az egészséges életvitel a fontos emberek életében. Nem csak a gyerekek hanem néhány szülő is részt vett a rendhagyó osztályfőnöki órán, a csoportos találkozásokon, melyeket a hallgatók nagy érdeklődést tanúsítottak.

  1. Lelki és testi egészségfejlesztés „esés-megelőzés”galery

Az idősekkel való találkozás az aktív öregségről és integrációval kapcsolatos interaktív beszélgetés, tanácsadás az egészséges életmód, a mozgás, a gazdasági és szociális élethez való sajátosságokról szólt.

Gazdag nemzetközi és magyarországi természetgyógyásszal történt az aktív találkozás.

A klubfoglalkozások szóltak arról, hogy hogyan kell felkészülni az idős korra a munkával töltött aktív idő lejártával, a szabad idő eltöltése, a mozgás, a végtagok intenzív terápiája milyen szerepet játszik az időskorban szerepet játszó esés és oszteoprózis megelőzését segítő mozgásformák megismerése, megtanítása. A klubfoglalkozások, beszélgetések, tapasztalatok mennyiben járulnak hozzá az egészséges életmód kialakításához. A találkozók alkalmával bemutatásra került a végtagok mozgásterápiai módszerei (lábújhegy, sarok mozgás, tárgyi eszközök igénybevétele, mint pl. seprő, szék, lépcsőn való közlekedés, sétabot használata, stb.)

Szemléletváltásra van szüksége a társadalomnak is, hogy tudatosuljon az emberekben, hogy az idősödő emberi érték a társadalom számára megbecsülésük, elfogadásuk, támogatásuk és életvitelhez szükséges feltételek biztosítása alapvető haszon, egyben a hasznosság egészségtana, mely célt és egészséget ad az idősödő embereknek az „idősek tapasztalata”.

  1. Egész napos több generációs családi kultur- és élménytúragalery

A pályázat programja megvalósításában résztvevők generációs összetételben három alkalommal egésznapos élménytúrán vettek részt. Megismerték a települések történetét, kulturális értékét, településen élők szokásait, idegenforgalmi sajátosságait, természeti adottságait. Nagyszülők, szülők mondták el gyermekeiknek, unokáiknak emlékeit a településekről, a történelmi tájakról.

A teljesség igénye nélkül néhány a túrák során tapasztaltakról:

Aggtelek az UNESCO által a Világörökség része, Felsőnyárád a XIV. település, Kurityán Pallavicini Batthyányi kastély, Ragály a Balassa kastély, Református templom, Jósvafő böllér fesztivál, Színpetri Óriás biblia, Bánvölgyben Bánhorváti Szilvásvárad, Eger vár és Bazilika, Szépasszony völgye, Tiszaújváros, Muhi, Polgár, Hajdúnánás, az élménytárakon látottak századokat idéztek fel. A dombok, a patakok nem elválasztanak, hanem összeköt generációkat, családokat.

  1. Generációs gasztro-híd „nemzedéki főzöcske”

A program keretében két településen Vadna és Ormosbánya volt a helyszíne a „nemzedéki főzőcske” megrendezésének. Közösen családi együtt munkálkodással került sor finom tájjelegű ételek előkészítésére, kézműves munkára (kosárfonás, gyöngyfűzés) értékes vetélkedőre, daltanulásra, közös dalolásra, táncra, fotópályázat kiállítására, megtekintésére került sor.

A hagyományos ételek, pörkölt, gulyás, lángos, gombóc stb. régi hagyományos receptek (nagymama receptje) alapján.

A tudás átadás generációk között a gyakorlatban is megtapasztalhatóvá vált. Beigazolódott, hogy nincs rossz vagy felesleges generáció, „tiszteld az idős embert, hogy te is megöregedj”

  1. Szívességbankgalery

Szívességi- bank emberek, családok között évszázadok óta létező egymásnak elszámolás nélkül létező segítési forma.

Napjainkban amikor a családok munkájuk során egymástól eltávolodnak, a generációk nem egy fedél alatt (lakásban) élnek különösen idős korukban az embereknek szükségük van egymásnak végző közös segítségre. Az életben több formájával találkozunk- cserepiac „terméket termékre cserélnek”, helyi cserekereskedelmi rendszer, közösségi segítő rendszer az idős klubokban, Szociális szolgálati munkatársak körében tartott előadások alkalmával beigazolódott, hogy térségünkben létező gyakorlat a „szívesség” csak nincs nyilvántartva, nyomon követés szóban történt, megállapodás a gyakorlat, nem érik el az üzletszerű tevékenységet.

Pozitív hatásai, hogy erősíti a közösségi együttműködéseket, a barátságot, a bizalmat, személyiség fejlesztését.

Esetleges problémák megelőzésére felkészülés: ne egy ember legyen a szervező, szabályzatba foglalni a tartozásokért felelős határát.

A programban résztvevő családsegítő szolgálatok vállalták az idősek klubja keretén belül résztvevő a szívességi klubok önszerveződésének segítségét, adminisztrációjának kialakítását.


A programok megvalósulásának összefoglalása

A programok megvalósítása során a tapasztalatok azt igazolják, hogy az öregedés a településeken nő a családon belül a gondoskodásuk csökken.

Oka a 90-es évek elején olyan gazdasági és társadalmi változások következtek be, melyek alapvetően változtatták meg a munka világát és társadalmat egyaránt. A hagyományos munkavégzés helyét a megújult technológiák és az informatikai irányítás váltotta fel, ami átképzés hiányában, részben kiszorította az idősödő (50+) korosztályt a munkából.

Az aktív öregedés model csak nyomokban érhető tetten. A magány vált az idős kor egyik veszélyforrásává.

Feladat kell, hogy legyen az idős és fiatalabb generációk közötti szolidalitás elmélyítésére az elmagányosodás, elszigetelődés megelőzésével, a rokkant, perifériára szorult emberekre való közösségi odafigyelés.

A TÁMOP-5.5.1- TÁMOP-6.1.2. CSP-CSBO-15-C komponense programjaink területünkön történő megvalósítása észrevehetően hozzájárult, erősítette a generációk közötti együttműködést, a lehetőségek szerint a nemzedékek közötti kapcsolatot problémák esetén a tolarenciát, a közösségi rendezvények látogatottsága nőtt, javuló tendenciát mutat az önkéntesség, kölcsönös szívesség szolgáltatások cseréje, több rendezvényen, közösségi találkozásokon megjelenik az idősekkel kapcsolatos pozitív szemlélet.

A találkozók, programokról, rendezvényekről a jelenlévők jelenléti ívet, elégedettségi nyilatkozatot töltöttek ki, melyek összesítése pozitív visszajelzéseket ad a végzett munkáról.

A pályázat eredménye megvalósítását igazolják a fentiek, csatolt dokumentumok.