Magyar Falu Program pályázat

Segítsen Adója 1%-ával

adoja

2021. május 28 - Online Közgyűlés


szbtszfejlec

Az Egyesület 2021. május 28-án elektronikusan megtartott Közgyűlésén, a szavazásra jogosultak az 502/2020 Korm. rendelet hatálya értelmében elfogadta a Szuhavölgyi Bányászlakta Települések Szövetsége Elnöksége és az Ellenőrző Bizottság javaslata alapján – a Közhasznúsági Egyszerűsített beszámolót a 2020. évi gazdálkodásról, a Szövetség 2020 évi írásos beszámolóját a végzett munkájáról, valamint a Szövetség 2021. évi költségvetés tervezetét.


A Szövetség Elnöke az Elnökséggel és a Szövetség tagjaival minden aktuális kérdésben rendszeresen tartja a kapcsolatot elektronikus úton illetve személyesen is:


• Magyar Falu Program FCA-KP-1-2020/1-000150 azonosítószámú: Szövetségi Iroda-ház energetikai felújítása pályázat közbeszerzés meghirdetése, az elnöki hatáskörbe döntés meghozatala
• Irattárazás és a selejtezés első üteme
• Együttműködési megállapodás a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségével
• Konzultáció a térség civil szektor helyzeteiről, nehézségeiről (2021. május 12. Vadna)
• Beruházás befejezése, átvétele (szeptemberi hónap)
• 2022. évi NEA pályázatok (októberi – novemberi hónap)
• A pályázat befejezését követően az irattárazás és selejtezés további folytatása
• Civil Centrummal való Együttműködési megállapodás, tanácsadás
• Aktuális kérdések

A járványból eredő korlátok feloldását követően a rendelkezésre álló idő kereten belül folytatja „jó gyakorlat, jó tapasztalat” programját.
Az elektronikus Közgyűlés felhatalmazza a szövetség Elnökét, Elnökségét, hogy rugalmasan, ügyek intézésében, kötelezettségvállalások esetében körültekintően járva el, tájékoztassa a tagságot.
Tisztelettel megköszönöm a határidőben elvégzett munkát a korábbi gyakorlatnak megfelelően a korrekt együttműködést.


A határozatok és a beszámolók a dokumentumok menüpontban megtekinthetőek.

Nagy Tibor s.k.
SzBTSz Elnök